Dag för dag

Välkommen till Dag för dag!

Föreningen Dag för dag arbetar för att främja aktiviteter och umgänge för personer med funktionsvariation. Den huvudsakliga verksamheten består i att föreningen årligen anordnar två semesterläger för vuxna och unga vuxna, över 20 år, med intellektuell funktionsnedsättning. Målet med lägrena är att ge våra deltagare goda upplevelser i form av roliga och ovanliga aktiviteter och vänskapliga relationer. Deltagarna bor tillsammans 2-3 personer per rum, och alla rum har en egen ledare som hjälper deltagarna med de vardagliga rutinerna. Dagarna följer en tydlig struktur med dagliga rutiner för att skapa ett klimat anpassat efter deltagarnas behov.