Dag för dag

Välkommen till Dag för dag!

Dag för dag lägret är ett semesterläger för vuxna och unga vuxna, över 20 år, med intellektuell funktionsnedsättning. Vårt mål är att ge våra deltagare goda upplevelser i form av roliga och ovanliga aktiviteter, vänskapliga relationer och kristen tro. Deltagarna bor tillsammans 2-3 personer per rum, och alla rum har en egen ledare som hjälper deltagarna med de vardagliga rutinerna. Dagarna följer en tydlig struktur med dagliga rutiner för att skapa ett klimat anpassat efter deltagarnas behov.